Seminarji o kamišibaju v učnem procesu

Na seminarju predstaviva kratko zgodovino kamišibaja, tehniko izdelave in postopek nastajanja kamišibaja. Vse podkrepiva z bogato bero izkušenj, ki izhajajo iz šolskega in domačega okolja. Pojasnjujeva, kaj s kamišibajem pridobita učenec/kamišibajkar in učitelj/mentor ter se povečava vlogi aktivnega poslušalca.

UČITELJEM odgovoriva na vprašanja, ki si jih zastavljamo, preden se odločimo, da bomo kamišibaj uporabili pri pouku. Predstaviva, kako kamišibaj postane didaktični pripomoček. Vsa spoznanja utemeljujeva s številnimi primeri iz svojih učilnic.

Prispevek RTV Slovenija o uporabi kamišibaja v šoli:

Kamišibaj prispevek rtv
Kamišibaj v šoli Logatec, prispevek RTV

STARŠI deliva izkušnje iz svojih in ostalih družin, ki so kamišibaj vzele za svojega. Pojasnjujeva, kako kamišibaj krepi družinsko pismenost in pozitivno vpliva na ustvarjalno preživljanje prostega časa. 

ORGANIZATORJEM KULTURNIH DOGODKOV na primerih dobrih praks predstaviva, kako organizirati dogodke s kamišibajem.


Postanite pravi kamišibajkarji in mentorji kamišibaja!
Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close